Fomentar els estudis superiors

Animar els joves a créixer en el sector

Facilitar l'accés a universitats rellevants.

Fa uns anys, Ventós va decidir invertir en el futur. Per Això, va escollir la Universitat IQS de Barcelona per col·laborar en aquest projecte mitjançant l'atorgament de dues beques anuals a estudiants que compleixin els requisits per demanar-les. És un plaer, any rere any, invertir en el creixement prefessional de joves talents.

Inspire O Bem