VENTÓS té acords comercials amb productors importants de matèries primeres. Tots els productes distribuïts es poden subministrar amb el seu precinte original, i s'hi adjunta, sota demanda, el certificat d’anàlisi del fabricant.

BASF
IFF
INDESSO
OAMIC
PRODASYNTH

Distribuim productes dels fabricants següents:

ETERNIS

KAO

SYNAROME

SYNTHITE

VAN AROMA

També tenim productes en estoc, entre d'altre, dels següents fabricants següents.

FRUTAROM

KALPSUTRA

NIPPON ZEON

SENSIENT

SYMRISE

TAKASAGO