Equip comercial

Dins d'un equip de 200 persones, el nostre departament comercial treballa per tal de facilitar les seves gestions amb Ventós.

Control de qualitat

El nostre departament de Control de Qualitat realitza anàlisis cromatogràfiques dels productes rebuts, elabora documentació tècnica i controla que aquests productes respectin els patrons de qualitat de Ventós.

Transport de producte

Entregar la mercaderia a temps requereix una gestió ràpida del transport. La nostra logística de duanes ens permet poder realitzar entregues a 48 països.