Projectes d'educació

Projectes de sanitat

Promoció d'una vida digna a Àfrica

Col·laborem amb els nostres amics d'África Digna que promouen projectes que permeten millorar la vida en el continent africà.