Projecte PAMinCAT

PAMinCAT - VENTÓS

Introduir espècies de PAM com a cultius extensius

Evaluar el rendiment en biomassa i producte final

Les Garrigues, la Segarra i la Noguera

El projecte “PAMinCAT” té com a objectiu valorar la viabilitat d’introduir algunes espècies de PAM com a cultius extensius en els sistemes agraris existents a Catalunya. Per aquesta raó, s’han escollit unes quantes espècies i s’han cultivat a tres comarques amb règims hídrics i condicions edafoclimàtiques diferents. Durant dos anys, s’avaluarà el rendiment en biomassa i en producte final comercial així com la qualitat d’aquest i també s’estudiarà el potencial de mercat i els canals de comercialització.

Inspire O Bem
Inspire O Bem

El paper de Ventós és avaluar la qualitat dels olis essencials obtinguts i orientar la demanda real del mercat